Thông Tin Chung

 • Tên công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn SD Việt nam
 • Ngày thành lập: Tháng 6-2003
 • Mã số doanh nghiệp: 0101098954, cấp bởi Bộ kế hoạch và Đầu tư
 • Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp chế xuất (100% vốn đầu tư nước ngoài)
 • Vốn đầu tư: 7.000.000 USD, trong đó vốn góp: 2.000.000 USD
 • Sản phẩm chính: Bộ dây dẫn điện
 • Số lượng CBCNV: 1255 người
 • Diện tích mặt bằng: 16.400m²
 • Diện tích nhà xưởng: 12.900m²
 • Trụ sở: Lô H2a, Khu công nghiệp Thăng Long, xã Võng La, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà nội, Việt nam
 • Điện thoại: +84 (0) 24 3881 1184 / 3881 1235 / 3881 1236
 • Fax: +84 (0) 24 3881 1185 / 3955 0146

Hình ảnh nhà máy SD Việt Nam