Cơ hội việc làm

Các vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụngPhòng ban tuyển dụngSố lượngNgày hết hạnỨng tuyển
Công nhân Sản xuất
(Bản mô tả công việc)
Bộ phận Sản xuất 40 19/01/2022

Ứng tuyển !

Công nhân QA
(Bản mô tả công việc)
Bộ phận Chất lượng 5 14/01/2022

Ứng tuyển !

Nhân viên chất lượng
(Bản mô tả công việc)
Bộ phận Chất lượng 01 01/03/2022

Ứng tuyển !

Nhân viên công ty SD Việt Nam