Cơ hội việc làm

Các vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụngPhòng ban tuyển dụngSố lượngNgày hết hạnỨng tuyển
Công nhân Sản xuất
(Bản mô tả công việc)
Bộ phận Sản xuất 100 30/06/2022

Ứng tuyển !

Công nhân Chất lượng
(Bản mô tả công việc)
Bộ phận QA 40 30/06/2022

Ứng tuyển !

Nhân viên Sản xuất
(Bản mô tả công việc)
Bộ phận Production 01 30/06/2022

Ứng tuyển !

Nhân viên Kinh doanh
(Bản mô tả công việc)
Bộ phận Sales 01 10/07/2022

Ứng tuyển !

Nhân viên IT
(Bản mô tả công việc)
Bộ phận IT 01 30/07/2022

Ứng tuyển !

Nhân viên công ty SD Việt Nam