Cơ hội việc làm

Các vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụngPhòng ban tuyển dụngSố lượngNgày hết hạnỨng tuyển
Công nhân Sản xuất
(Bản mô tả công việc)
Bộ phận Sản xuất 120 30/12/2022

Ứng tuyển !

Công nhân Chất lượng
(Bản mô tả công việc)
Bộ phận QA 50 30/12/2022

Ứng tuyển !

Công nhân Bảo dưỡng
(Bản mô tả công việc)
Bộ phận EN 01 15/10/2022

Ứng tuyển !

Nhân viên Chất lượng
(Bản mô tả công việc)
Bộ phận QA 01 31/10/2022

Ứng tuyển !

Nhân viên Kỹ thuật
(Bản mô tả công việc)
Bộ phận EN 01 31/10/2022

Ứng tuyển !

Nhân viên IT
(Bản mô tả công việc)
Bộ phận IT 01 30/12/2022

Ứng tuyển !

Nhân viên công ty SD Việt Nam