Cơ hội việc làm

Các vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụngPhòng ban tuyển dụngSố lượngNgày hết hạnỨng tuyển
Nhân viên SL
(Job description)
Phòng SL

01 15/06/2024

Submit !

Công nhân gián tiếp phòng SL
(Job description)
Phòng SL

01 30/05/2024

Submit !

Nhân viên công ty SD Việt Nam