Cơ hội việc làm

Các vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụngPhòng ban tuyển dụngSố lượngNgày hết hạnỨng tuyển
Công nhân Sản xuất
(Bản mô tả công việc)
Bộ phận Sản xuất 100 20/06/2021

Ứng tuyển !

Phó Phòng Sản xuất
(Bản mô tả công việc)
Bộ phận Sản xuất 01 30/06/2021

Ứng tuyển !

Nhân Viên Sản xuất
(Bản mô tả công việc)
Bộ phận Sản xuất 01 20/06/2021

Ứng tuyển !

Nhân Viên Chất lượng
(Bản mô tả công việc)
Bộ phận QA 01 30/06/2021

Ứng tuyển !

Nhân viên Kỹ thuật
(Bản mô tả công việc)
Bộ phận EN 04 30/06/2021

Ứng tuyển !

Nhân viên công ty SD Việt Nam