Cơ hội việc làm

Các vị trí tuyển dụng

Vị trí tuyển dụngPhòng ban tuyển dụngSố lượngNgày hết hạnỨng tuyển
Công Nhân Chất lượng
(Bản mô tả công việc)
QA Section 30 30/05/2023

Ứng tuyển !

Nhân viên Chất lượng
(Bản mô tả công việc)
Bộ phận QA 01 30/03/2023

Ứng tuyển !

Nhân viên Sản xuất
(Bản mô tả công việc)
Bộ phận Sản xuất 01 15/04/2023

Ứng tuyển !

Nhân viên Thiết bị
(Bản mô tả công việc)
Bộ phận Hành chính 01 30/04/2023

Ứng tuyển !

Trưởng nhóm An toàn
(Bản mô tả công việc)
Bộ phận Hành chính 01 30/04/2023

Ứng tuyển !

Nhân viên công ty SD Việt Nam