Lịch Sử Hình Thành

  • Tháng 06-2003: Bắt đầu hoạt động tại KCN Thăng Long, doanh nghiệp chế xuất 100% vốn đầu tư nước ngoài
  • Tháng 06-2005: Chuyển sang trụ sở mới, cổ đông tăng, vốn đầu tư tăng
  • Tháng 01-2006: Hoàn thành việc xây dựng nhà máy mới, công ty chuyển địa điểm sản xuất sang nhà máy mới tại Lô H2a, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà nội
  • Tháng 10-2006: Nhận được chứng nhận UL của dây dẫn điện (File No: E036926)
  • Tháng 11-2006: Nhận được chứng nhận ISO 14001
  • Tháng 01-2009: Thay đổi hệ thống giao dịch ngoại tệ từ USD sang đồng tiền Yên Nhật
  • Tháng 12-2009: Nhận được chứng nhận ISO 9001
  • Tháng 05-2011: Vốn đầu tư tăng, Bessho Densen tham gia cổ phần, trở thành cổ đông
  • Tháng 05-2015: Nhận được chứng nhận ISO TS 16949
  • Tháng 04-2017: Hoàn thành nhà máy 2 cùng địa điểm với nhà máy 1 tại Lô H2a, KCN Thăng Long, Đông Anh, Hà nội

Hình ảnh nhà máy SD Việt Nam